Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant


De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) is de beroepsorganisatie voor Mesologen. Het doel van de NVVM is de ontwikkeling en toepassing van de Mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep mesoloog, de behartiging van de belangen van haar leden en toezicht houden op de kwaliteit van het vak Mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend.
Website: www.mesologie.nl
Het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het RBCZ-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.
De NVVM en de praktijk zijn aangesloten bij het RBCZ.
Website: www.rbcz.nu

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?