Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Contact vindt plaats via voeding, ademhaling en prikkels vanuit onze zintuigen, die worden geregistreerd door ons zenuwstelsel. In reactie op dit contact reageert de mens in functie (fysiologisch) en disfunctie (pathologisch).

efdDeze reacties vinden plaats in het bindweefsel en manifesteren zich als symptomen. Vervolgens uiten deze symptomen zich op verschillende manieren met hun eigen kenmerken, van waaruit een ziektebeeld kan ontstaan.

De reacties in het bindweefsel worden meetbaar gemaakt door middel van Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). Met EFD worden acupunctuurpunten, met name op handen en voeten, gemeten op een weerstandswaarde. Elk punt staat in directe relatie met een deel of functie van een orgaan. Bij functiestoornissen in een orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de oorzaak van een klacht op te sporen. Van belang hierbij zijn de uitgebreide differentiaaldiagnostiek en testmogelijkheden. Verder kan de effectiviteit van middelen (medicatie) getest worden.

Met behulp van EFD kan beter een diagnose gesteld worden bij de individuele patiënt, met name door de bevindingen cijfermatig en objectief in kaart te brengen.

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?