Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

De kosten voor een consult bedragen € 92,50 incl. BTW en verslaglegging. De hoogte van dit tarief is niet afhankelijk van de duur van het consult. Voor het eerste consult trekken we 1½ uur uit. De vervolgafspraken duren over het algemeen korter dan 1½ uur. De ervaring leert dat 3-5 afspraken met een tussentijd van 6 weken voldoende zijn.

Het consult kan na afloop met PIN of contant (graag gepast) betaald worden.

Op alle behandelingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het grootste deel van de  zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk een mesologisch consult. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de door u afgesloten polis. Wilt u weten of uw verzekering Mesologie vergoedt, klik dan op onderstaande link voor een uitgebreide lijst van verzekeringsmaatschappijen en hoe een mesologisch consult vergoed wordt. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden. Wanneer Mesologie via uw aanvullende verzekering wordt vergoed is het belangrijk om te weten, dat de verplichte eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet geldt voor de aanvullende verzekering. Dit eigen risico geldt uitsluitend voor vergoedingen die onder het basispakket (veranderingen in 2019) vallen. Dit betekent dus dat u voor een mesologische behandeling de eerste € 385,00 niet zelf hoeft te betalen.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen. De leden van de verzekeringscommissie van de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) gaan persoonlijk naar de maatschappijen toe om contacten te leggen en om Mesologie vergoed te krijgen. Ook de Consumentenbond is op dit vlak druk bezig met de verzekeringsmaatschappijen. Hieronder vindt u het vergoedingenoverzicht zoals dat door de NVVM periodiek wordt opgesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verbonden.

Overzicht vergoedingen Mesologie 2019

Mesologie wordt in 2019 vergoed door de volgende verzekeraars:

Anderzorg De Friesland National Academic UMC zorgverzekering ZEKUR
Aevitae IAK AON ONVZ United Consumers Zilveren Kruis/ Achmea
Avero Achmea  IZA OZF Univé ZieZo
Bewuzt IZA PMA VanBreda ZorgZaam
Besured IZZ PNOZorg VGZ  
FBTO Menzis Promovendum VvAA  


Daarnaast biedt de site Zorgwijzer.nl een overzicht aan van verzekeraars en op welke manier zij Mesologie vergoeden. Deze lijst wijkt op delen af van de bovenstaande lijst en is de verantwoording van Zorgwijzer.nl.

Zorggids VGZ

Uiteraard staan we ook in de Zorggids (Vergelijk en Kies) van VGZ en van andere verzekeraars die gebruik maken van dezelfde Zorggids, zoals IZZ, UMC en Univé:

Registratie

Om aan zoveel mogelijk eisen van de verschillende zorgverzekeraars te voldoen, heb ik me uitgebreid laten registreren. Als Mesoloog ben ik standaard lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en geregistreerd bij het Register voor Mesologie (RM). Aanvullend ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Geregistreerd bij het NRM en lid van de NVVM onder lidnummer 98.

rbcz logo transp r new2

Geregistreerd bij het RBCZ met licentienummer 406009R.

In geval van verhindering van een gemaakte afspraak, dient u dit minstens 24 uur van tevoren telefonisch (0165-508603/076-8871893) te laten weten. Op deze manier kan iemand anders worden ingepland en hoeven wij u niet de kosten in rekening te brengen.
U hebt een klacht. Wat nu?
Wij doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben.

Wil of kan u de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging, de NVVM. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Voor meer informatie klikt u op deze link
Verder zijn we aangesloten bij het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), waar u ook terecht kunt met uw klacht. Bekijk hiervoor hun folder.

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?