Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

Gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij het Register voor Mesologen (RM) en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).

ned.ver. label 25mmDe vereniging regelt onder meer de klachtenprocedure, de beroepsethiek en het tuchtrecht. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

VBAG logo

Aanvullend op het lidmaatschap van de NVVM zijn nagenoeg alle Mesologen lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). De VBAG behartigt de belangen van meerdere beroepsverenigingen en therapeuten in de alternatieve geneeswijze, waardoor ze een goede gesprekspartner zijn naar diverse organisaties, zoals zorgverzekeraars.

RBCZTevens zijn we geregistreerd bij de onafhankelijke koepelorganisatie RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Als onderdeel van de registratie bij het RBCZ zijn we ook onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

SCAG logoTenslotte is het belangrijk dat u met een eventuele klacht goed gehoord wordt. Dit vinden wij belangrijk en is daarnaast een verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarom zijn we aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeszorg (SCAG).

 

Voor de volledigheid vermelden we nog de volgende registraties:

  • Registratienummer NVVM: 98
  • RBCZ licentienummer: 406009R
  • Lidmaatschapsnummer VBAG: 21910015
  • Kamer van Koophandel: 93043546
  • AGB-code praktijk: 90093876
  • AGB-code zorgverlener: 90040883

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?