Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

Gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij het Register voor Mesologen (RM) en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).

De vereniging regelt onder meer de klachtenprocedure, de beroepsethiek en het tuchtrecht. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001 en 2002 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Naast lid van de beroepsvereniging en registratie bij het register zijn we ook geregistreerd bij de onafhankelijke koepelorganisatie RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als onderdeel van deze registratie zijn we ook onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

  

 

Tenslotte is het belangrijk dat u met een eventuele klacht goed gehoord wordt. Dit vinden wij belangrijk en is daarnaast een verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarom zijn we aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeszorg (SCAG).

SCAG logo

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?